Parduotuvės sąlygos ir taisyklės

Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Klientui ir Parduotuvei (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali: veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra   apribotas teismo tvarka.

Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Klientas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

I. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. TheHempGoods.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai. 

Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo TheHempGoods.lt Parduotuvėje būdų (plačiau – III Taisyklių skyriuje). Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas. 

Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo informuojant apie tai TheHempGoods.lt  tel. +370 631 95622 arba el.paštu svarbu@thehempgoods.lt.

Pristatymo informacijos keitimas gali daryti įtaką prekės pristatymo laikui ir datai. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su TheHempGoods.lt Parduotuvės prikimo sąlygomis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės pirkimo sąlygomis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas TheHempGoods.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna TheHempGoods.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir TheHempGoods.lt  yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai TheHempGoods.lt  gauna patvirtinimą apie atsiskaitymą už  prekes.

Klientui pateikus užsakymą, TheHempGoods.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

TheHempGoods.lt  gavus patvirtinimą apie apmokėjimą gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir TheHempGoods.lt vykdymo pradžios momentu. 

Kliento pateiktas užsakymas saugomas TheHempGoods.lt duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.  

Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis sąlygomis.

Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba. 

 II. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje. 

TheHempGoods.lt  nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos eurais be PVM.

TheHempGoods.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu TheHempGoods.lt , o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl TheHempGoods.lt  ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. TheHempGoods.lt  per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus,  Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka. 

TheHempGoods.lt  įsipareigojimai prekių atžvilgiu: TheHempGoods.lt  įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

TheHempGoods.lt  įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. TheHempGoods.lt neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame TheHempGoods.lt.

Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, TheHempGoods.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus. 

Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį. 

III. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš TheHempGoods.lt Parduotuvėje naudodamasis savo banku internete, atsiskaitydamas kreditine kortele arba kriptovaliuta

Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik TheHempGoods.lt  gavus apmokėjimą už prekes.

IV. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

Grąžinimo kaina 3 EUR. Prekių grąžinimo kaina bus išskaičiuota iš grąžinamos sumos.

 • Grąžinimas yra nemokamas, jeigu grąžinimo priežastis – brokas. 
 • Prekių keitimas į kitą dydį ar spalvą yra nemokamas. 

Pinigai už grąžintas prekes grąžinami tik banko pavedimu į mokėtojo banko sąskaitą per 14 kalendorinių dienų.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 

 • prekės bei įpakavimo išvaizda iš esmės nepasikeitė;
 • prekė nebuvo naudojama ir (arba) sugadinta; 
 • prekės komplektacija yra pilna, turi pardavimo dokumentą; 
 • nuo prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės. 

Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:

 • parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;
 • kūdikių drabužėliai;
 • siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;
 • liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai.
 • spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai
 • pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai
 • žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis

Galite grąžinti visas internetinėje parduotuvėje pirktas TheHempGoods.lt prekes, kurios neįeina į šį sąrašą. CBD aliejai priskiriami kosmetikos priemonėms, Žiedai ir extraktai kaip kolekcionuojami daiktai, gali būti naudojami aromaterapijai.  

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti TheHempGoods.lt prekių įsigijimo dokumentus.

V. PREKIŲ PRISTATYMAS

TheHempGoods.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo patvirtinimo gavimo. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai TheHempGoods.lt  sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju TheHempGoods.lt  įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą.

Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti TheHempGoods.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 

Klientas privalo nedelsiant informuoti TheHempGoods.lt elektroniniu paštu:

a) jeigu prekės nebuvo gautos laiku;

b) jeigu pristatant prekes kurjeris elgiasi nepagarbiai, yra netvarkingos išvaizdos;

c) visais atvejais nedelsiant informuoti TheHempGoods.lt , jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, TheHempGoods.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai  TheHempGoods.lt.

VI. KITOS NUOSTATOS

Visi pranešimai TheHempGoods.lt turi būti teikiami elektroniniu paštu svarbu@TheHempGoods.lt.

Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir TheHempGoods.lt vyksta valstybine kalba.

Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 14 dienų jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos Klientui.

Tokią savo galimybę Klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).

TheHempGoods.lt ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.

Visi kanapių produktai, kurių sudėtyje yra CBD, nėra skirti žmonių ir (arba) gyvūnų vartojimui. Jų negalima nuryti ir/ arba vartoti. Aliejai skirti aromaterapijai. Ekstraktai parduodami kaip nevartojamos cheminės medžiagos.